સંવાદ – તનવીર મન્સુરી સાથે.

15.07.2010 / 9.30 pm IST

Tanvir Mansoori: hello

AKHIL sutaria: hi

AKHIL sutaria: give me 10 mins ..

Tanvir Mansoori: ?

Tanvir Mansoori: hello

Tanvir Mansoori: (o) <<<<<<< here’s your 10 mins, happy now?

AKHIL sutaria: am with you.

AKHIL sutaria: can we talk ?

Tanvir Mansoori: u mean voice chat?

AKHIL sutaria: yeh

Tanvir Mansoori: sorry m still at work 😦

AKHIL sutaria: owe.. ok

Tanvir Mansoori: how are you?

Tanvir Mansoori: all good?

AKHIL sutaria: તને તો ખબર છે જ કે મને ટાઇપ કરવાનો કેટલો કંટાળો છે….

AKHIL sutaria: હા દોસ્ત, અહિ બધાય મજામાં છે

AKHIL sutaria: વરસાદ સંતાકૂકડી રમે છે.

Tanvir Mansoori: sure, we can always talk later, whichever convinient for you sir

Tanvir Mansoori: 🙂

AKHIL sutaria: નો પ્રોબલે..

Tanvir Mansoori: maja lo varsadni

AKHIL sutaria: મળ્યા છો તો માણી લો …. નથી ખબર કાલે શું થશે.

Tanvir Mansoori: true

AKHIL sutaria: આજના રાત્રી ભોજનમાં સાદા ઢોસા …. સંભાર … કોપરાની ચટણી.

Tanvir Mansoori: south indian? nice!

AKHIL sutaria: હા

AKHIL sutaria: ઘરના બનાવેલ ..

AKHIL sutaria: તૃપ્તિના પ્રેમથી તરબતર

AKHIL sutaria: બોલ દોસ્ત બીજી નવાજૂની કોઇ હોય તો

Tanvir Mansoori: nothing much to report, life as usual

Tanvir Mansoori: miss u guys a lot

AKHIL sutaria: છેલ્લે જે વિષય પર આપણે અનુસંધાન મૂકયું હતું તે મિત્રએ મારો સંપર્ક કર્યો નથી ….. તારી જાણ

ખાતર.

Tanvir Mansoori: hmmm… I didn’t hear anything from her either, hope all sorted between her n husband

AKHIL sutaria: ચાલો સરસ, ઇશ્ઘ્વર સૌનું ભલું કરે. ધોળીયાઓના દેશમાં ખર્ચેલા યુરો પાછા આવી રહ્યા છે ને ??

Tanvir Mansoori: how do u stay very positive always?

Tanvir Mansoori: ha ha, yes trying to earn my worth

AKHIL sutaria: હવે તો લંડન થી અમદાવાદની સીધી ફ્લાઇટ શરૂ થઇ ગઇ છે.

AKHIL sutaria: બરાબર હિસાબ કરજો ….. યુરો કમાવામાં આપણને ખોટ ના જવી જોઇએ.

Tanvir Mansoori: bad economy n exchange rate is bit of a pain at the moment, but I am trying my best to return every singe penny my parents invested in me, but I don’t think I can ever repay my debt towards them.

AKHIL sutaria: you are right from spiritual point of view.

Tanvir Mansoori: where’s uday?

AKHIL sutaria: children can never repay what they owe to their parents.

AKHIL sutaria: He is in Udaipur.

Tanvir Mansoori: yes, indeed,

AKHIL sutaria: but at the same time no parent would ever think of getting anything in return from children …. except that of love, respect and affaction in old age.

Tanvir Mansoori: :)indeed.. I wonder how is it like to be a parent… painful but worthy experience from wht I have heard

AKHIL sutaria: House may be big or small – HOMEs are alway HUGE.

AKHIL sutaria: especially the Mother – is a HOME maker.

AKHIL sutaria: she plays multiple role..

Tanvir Mansoori: Matru devo bhava

AKHIL sutaria: wife … mother ..

AKHIL sutaria: yes

AKHIL sutaria: she makes man complete.

Tanvir Mansoori: indeed

AKHIL sutaria: her silence speaks alot..

AKHIL sutaria: her touch has a power of communication

Tanvir Mansoori: yes when she is silent that is 🙂

AKHIL sutaria: her eyes carry hope

AKHIL sutaria: she always thinks of “YOU” … where YOU=members of the family.

Tanvir Mansoori: maa te maa.. baake badha vagdana vaa

AKHIL sutaria: she doesn’t have to say I LOVE YOU …..

AKHIL sutaria: her being is LOVE.

Tanvir Mansoori: very true

AKHIL sutaria: have I turned from a trainer to a philosopher ???

Tanvir Mansoori: you I know I am not upto the speed with what Umang is doing these days

Tanvir Mansoori: lol, even if you do, I dont mind

AKHIL sutaria: a saint to gave up ferrari before buying ?? !!!!!

AKHIL sutaria: lol

Tanvir Mansoori: but please think abt Trupti mam

AKHIL sutaria: am just trying to be refined human being with lesser impurities.

Tanvir Mansoori: I can always disconnect, she have to live with u

Tanvir Mansoori: like 24X7

AKHIL sutaria: lol

Tanvir Mansoori: she deserves something better than just big words in exchange of dhosa n

sambhar

AKHIL sutaria: we are ONE with TWO bodies and THREE sons !!! [ Uday – Umang – AkhilTV ]

Tanvir Mansoori: hmmm.. I have a different view

Tanvir Mansoori: I think each individual is unique entity

AKHIL sutaria: I will get her sweetened cup of hot coffee after dinner while sitting in the

balcony..

AKHIL sutaria: yes u r right.

AKHIL sutaria: each of us are blessed by an almighty to reach full potential.

Tanvir Mansoori: now u talking < that was reagarding coffee

AKHIL sutaria: yeh my getting her a cup of coffee and spending @ 30 mins in balcony is going

to be her reward for Dosa+Sambhar+Chatney.

Tanvir Mansoori: good man

Tanvir Mansoori: any how, what is Umang is upto?

AKHIL sutaria: he has completed his dip in chem engg with 74% …. and has gone

to a’bad for applying for an addmission to Degree in Chem Engg…

AKHIL sutaria: his addmission process will be over by 6th august

AKHIL sutaria: will take a spell of 3 year to complete it.

Tanvir Mansoori: awesome

AKHIL sutaria: जीन्दगीमें कुछ तो एसा हमसे उपरवालेने कलरवाया की जीसे बंदगी कहा जा सके।

AKHIL sutaria: अनजानेमें हुइ इस बंदगीकी अब तो आदतसी हो गइ है।

Tanvir Mansoori: Khud hi ko kar buland itna, chadha woh jasie taise, khuda ne bande se puchhha, abhe aye ab utrega kaise

Tanvir Mansoori: 🙂

AKHIL sutaria: हाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा

Tanvir Mansoori: sorry thts the only saayri I remember.. I am in fun spirit

AKHIL sutaria: वाह जनाब वाह

AKHIL sutaria: तो क्या अब हम भोजनके लिये रुखसत ले सकते है ?

Tanvir Mansoori: takhliya 😀

AKHIL sutaria: મજજા આવી ગઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇ

Tanvir Mansoori: really always good to catch up with u guys

AKHIL sutaria: take care …… bye for now …. stay tuned ……. find some time so we can voice chat ….

Tanvir Mansoori: same to u, next time for sure

Tanvir Mansoori: bye

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in આજની વાત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s