વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમ

તમારી સંસ્થાના ઉપક્રમે સમાજના બાળકો, યુવાનો અને મહિલાઓ માટે વ્યક્તિત્વ વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમ નક્કી કરતા પહેલા કેટલાક નીચે જણાવેલ મુદ્દાઓને ધ્યાન પર લઇ લેવા જરૂરી છે.

૧. શું શીખવવું છે ? ( ચોક્કસ વિષયનો ચોક્કસ મુદ્દો )

૨. કોને શીખવવું છે ? ( બધાને શીખવવાને બદલે, ચોક્કસ ઉમરના ચોક્કસ જૂથને )

૩. કયારે, કેટલો સમય અને કયાં શીખવવું છે ? ( તારીખ, કલાક અને સ્થળ )

૪. તાલિમાર્થીઓની અંદાજીત સંખ્યા કેટલી થશે ?

  1. ઉમર 7 થી 14 વરસ
  2. ઉમર 15 થી 18 વરસ
  3. ઉમર 19 થી 23 વરસ
  4. નવા પરણેલા દંપતિઓ
  5. ગૃહિણીઓ
  6. ગૃહસ્થો
  7. નિવૃત્ત વડીલો (ભાઇઓ અને બહેનો)

યાદ રહે, આ મનોરંજન કાર્યક્રમ નથી પરંતુ મનોમંથન માટેનો સ્વવિકાસલક્ષી કાર્યક્રમ છે. એટલે શીખવા અને શીખવવા પર વધુ ધ્યાન અપાય એ હિતાવહ છે. હા, શીખવવાના માધ્યમ હળવાશ અને જીજ્ઞાસાનું સ્તર ઉચે રાખવાનું કામ જરૂરથી કરશે.

તમે પ્રાથમિક સ્તરે આટલું નક્કી કરી લો પછી આપણે જરૂર જણાય તો રૂબરૂ મળીએ.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in આજની વાત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s