હવે બધું ઠીક ઠીક થઇ રહ્યું છે.

.

મિત્રો,

હવે બધું ઠીક ઠીક થઇ રહ્યું છે. એમ લાગી રહ્યું છે.

કયારેક કશંક કરવાની ઇચ્છા થાય પણ ખરેખર તે કામ કે પ્રવૃત્તિ થાય જ નહિ ત્યારે એવું લાગે કે, આપણે કામના બોજા હેઠળ કે પછી પહોંચી ન વળાય તેટલી પ્રવૃત્તિઓની વચ્ચે ઘેરાઇને ફસાઇ ગયા છીએ.

શું કરું ? કયાંથી શરૂઆત કરૂં ? કોને કહું ? કોની સલાહ લઉં ? કેવી રીતે પહોંચી વળાશે ? જેવા મનને મૂંઝવી નાખતા સવાલોનો સામનો કરવાનું અઘરૂં થઇ પડે.

ત્યારે …

શાંતિ રાખો, યોગા કરો, ધ્યાન ધરો જેવી સલાહ મળતી હોય છે.

પણ,

મારો અનુભવ જૂદો જ છે.

અશાંત કે અસ્વસ્થ કરી મૂકનાર પરિસ્થિતીના ઉદગમ સ્થાને એના કેન્દ્ર પર પહોંચીને એ ભૌતિક કે માનસિક વાતાવરણને થોડી ક્ષણ માટે અનુભવવાનું ચાલૂ રાખવાથી તમામ મૂંઝવી નાખતા સવાલોનો સામનો કરવાની શક્તિનો સંચાર થાય છે અને ત્યાર બાદ પરિસ્થિતી પર નિયંત્રણ મેળવવાનો રસ્તો પણ મળી જ આવે છે.

જાત અનુભવ પરથી.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in આજની વાત and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to હવે બધું ઠીક ઠીક થઇ રહ્યું છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s