અમે કોઇ પણ કામ કરતી વખતે ..

 

અમે કોઇ પણ કામ કરવા માટે

૧. સૌ પ્રથમ કરીએ છીએ પરિણામલક્ષી આયોજન,

૨. કરેલા આયોજનને અમલમાં મૂકવા જરૂરી એવી આર્થિક વ્યવસ્થા

૩. કરેલા આયોજનને અમલમાં મૂકવા જરૂરી એવી સાધન વ્યવસ્થા

૪. સાથ આપવાની ઇચ્છા / તૈયારી દર્શાવનાર લોકોનો સંપર્ક.

૫. સમય અને પ્રવૂત્તિનું અમલમાં મૂકવાનું આયોજન.

૬. આયોજનનું અમલીકરણ.

૭. અમલીકરણ દરમ્યાન થતા અનુભવ અને પરિસ્થીતીને આધારે ‘આગે બઢો’.

.. કોઇ પણ પ્રકારના બંધન વગર માત્ર નિજાનંદ માટે પ્રસિધ્ધીથી દૂર રહીને અમારાથી જેટલું થાય તેટલું તો અમે કરવાના જ !

આજનો પ્રયત્ન:

જે કામ કરવાની બીક લાગતી હોય તે જ સૌ પ્રથમ હાથ પર લઇ લો. જરૂર મજા આવશે જયારે અઘરા લાગતા, બીહામણા લાગતા કામ સરળતાથી પાર પડવા લાગશે. 

જાત અનુભવ પરથી. 

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in આજની વાત and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to અમે કોઇ પણ કામ કરતી વખતે ..

  1. mustdeein કહે છે:

    જે કામ કરવાની બીક લાગતી હોય તે જ સૌ પ્રથમ હાથ પર લઇ લો. જરૂર મજા આવશે જયારે અઘરા લાગતા, બીહામણા લાગતા કામ સરળતાથી પાર પડવા લાગશે.

    Ak dam shasu che

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s