ઓનલાઇન વર્ગમાં ભાગ લેવો છે ?

EVERY SUNDAY FREE ONLINE CLASSES

 

1. Jeevan – LIFE at 9.00 am to 10.30 am (IST)

This Session will let you have an opportunity to know about my various learning events in Hindi and English like Jeevan Gyan, Jeevan Dhara, Jeevan Safalya, Jeevan Sagar, Business English & Leadership Training, PROFIT and Short & Doccumentary Film Making.

2. Power of English in Conversation at 11.00 am to 12.30 pm (IST)

This Session will let you have an opportunity to know about this program in Hindi and English language. You can ask questions to get your doubts cleared before joining the PAID program.

3. Questions & Answers at 3.00 pm to 4.30 pm (IST)

This Session will let you have an opportunity to ask any question in context with your life and / or business situation in Hindi or English language. I have dedicated this session to people who have helped me become what am Today as my obligation to the society.

HOW TO ATTEND ONLINE CLASSES ?

To participate in any or all of the above sessions follow the instructions given below :

i.                    log on to www.wiziq.com

ii.                   Register yourself for FREE at wiziq.

iii.                 type ” AKHIL SUTARIA” in search for a teacher box.

iv.                You will see my photo and link to join me.

v.                  click on “AKHIL sutaria” to reach my profile page.

vi.                click “contact AKHIL” button.

vii.               ADD “AKHIL sutaria” as your friend.

viii.             Send request to me to ADD YOU to my contact list.

ix.                 I will ADD your WIZIQ ID to my contact list.

x.                  This will enable you to join all of my classes whenever you wish and will not need you to register every time to participate my class.

All above details are given on my program and travel calendar at www.akhiltv.com. Feel free to contact me for any assistance needed.

કોઇ પણ મુશ્કેલી હોય તો મુંઝાયા વગર મારો મોબાઇલ ફોન પર સંપર્ક કરશો અથવા ઇમેઇલ કરજો. ઉપર જણાવેલ જાણકારી અખિલ ટીવી ડોટ કોમ ના પ્રથમ પાને ‘આજના કાર્યક્રમ અને ગતિવીધી’ માં વાંચવા મળશે.

મારો સેલફોન નંબર – 9427 222 777.

 

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in આજની વાત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s