૧૨.૦૭.૨૦૦૯ મારો ઉત્સાહ

 

આજનો વિચાર

પુસ્તકો વ્યક્તિના સાચા મિત્રો ખરાં પણ જો તે વાંચવામાં આવે તો.

આજનો પ્રયત્ન

કોણે શું કરવું જોઇએ તે કરતાં વધારે ધ્યાન મારે શું કરવું જોઇએ તે પર જ આપીશ.

આજની વાત

પ્રોજેક્ટ માર્ગદર્શન માટે જરૂરી એવી ખાસ પ્રકારની મલ્ટી મીડીઆ મોબાઇલ વાન ખરીદવા માટે પરમ દિવસે જ પ્રસ્તુત કરેલ ફન્ડ રેઇઝીંગ પ્રોગ્રામનો લાભ લેવા અને આપણા અભિયાનમાં સહભાગી બનવા ખરોદ ગામના સરપંચ મહમ્મદભાઇ, વિદ્યાનગરના શ્રી કે જે શાહ અને અમદાવાદના માર્કન્ડભાઇ દવેએ તેમની સંસ્થાની વેબસાઇટ બનાવવા આમંત્રણ આપીને મારો ઉત્સાહ વધાર્યો છે.

 

 

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in આજની વાત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s