૦૧.૦૬.૨૦૦૯

આજનો વિચાર

મીંડા વગરના એકડાની શી કિંમત ?  … એક.

એકડા વગરના મીંડાની શી કિંમત ?  … શૂન્ય.

મીંડા પાછળના એકડાની શી કિંમત ?  … એક.

એકડા પાછળના મીંડાની શી કિંમત ? … દસ !

મહત્વ કોનું એકડાનું, મીંડાનું કે તેમના સ્થાનનું ?

આજનો પ્રયત્ન

અશક્ય લાગતા કામ કરવાથી જ ખબર પડે છે કે તે થઇ શકે તેવું જ હોય છે.

આજની વાત

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી થોડો નિયમિત થયો છું અખિલ ટીવીનું અપડેટ મેઇલ કરવામાં. અંતરના ઉંડાણ પર ‘આજની વાત’ પોસ્ટ કરતો રહ્યો છું. કેટલાક મિત્રોએ ઇચ્છા વ્યક્ત કરી તેથી આજે ખાસ ‘આજની વાત’ અને ‘મારા સવાલ અને તમારા જવાબ’ એમ બે બ્લોગ વર્ડપ્રેસ પર તૈયાર કર્યા છે. મારી જૂની ‘આજની વાતો’ અહિ વાંચવા મળશે તદ્દન નવો બ્લોગ મારા સવાલોના તમારા દિમાગ હલાવી નાખે તેવા કે દિલને હસાવી મૂકે તેવા જવાબોનો બ્લોગ. ‘અંતરના ઉંડાણમાંથી’ અને ‘અક્ષર અને અવાજ’  તો ખરાજ. મારા લખાણને કટ અને પેસ્ટ કર્યા .. છૂટા પાડીને જે તે બ્લોગ પર લઇ જવામાં જ મોટા ભાગનો સમય ગયો.  બાજુમાં આપેલ બ્લોગની લિંક પરથી મારા બ્લોગ પર જવા મળશે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in આજની વાત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s